Εκδηλωσεις

There are additional module designs available that you can control by entering a correct suffix name as a module parameter.
If you need to mix suffixes then separate classes with some space.


Suffixes

Available module designs

Suffixes: color-ms

Suffixes: big-title-ms


Use the suffix for a DJ-ImageSlider module if you want to get the following view

Suffixes: slider1-ms


Use the suffix for a DJ-ImageSlider module if you want to get the following view

Suffixes: slider2-ms


Use the suffix for a JM Additiona Features module if you want to get the following view

Suffixes: order-ms


Use the suffix for module to reduce space below module.

Suffix: margin-ms


Additional and very useful suffix to make your modules height the same.
You just have to put a suffix at a module configuration to get the specified module height.

See here the screenshot:

Βιομηχανικο παρελθον | Πολιτιστικο παρον | Καινοτομο μελλον

…στην Τεχνόπολη, εκεί που όλα μπορούν να συμβούν!