i. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει τη Συναυλία, αφορά συγκεκριμένη (αριθμημένη) θέση καθήμενου, ισχύει για μία και μόνο είσοδο, και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται από τους διοργανωτές.

ii. Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων καθώς και στα επίσημα σημεία πώλησης. Για την είσοδο στο χώρο της Συναυλίας θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του, προκειμένου γίνει ανέπαφος έλεγχος (με scanner). Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει η εμπορία εισιτηρίων. Επίσης,  απαγορεύεται η προμήθεια εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διοργανωτές ακυρώνουν τα εισιτήρια αυτά.

iii. Ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν με την ίδια πράξη αγοράς είναι τέσσερα (4) και θα εκδίδονται για συνεχόμενες ή παρακείμενες θέσεις. Ο αγοραστής πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει, αφενός ατομικά, αφετέρου κατ’ εντολή και για λογαριασμό των λοιπών προσώπων για τα οποία προβαίνει στην αγορά, ότι εκούσια προσέρχονται μαζί και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους. 

iv. Ο κάθε κάτοχος ενός εκ πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει ότι εκούσια προσέρχεται μαζί με τους λοιπούς κατόχους των εισιτηρίων που αγοράστηκαν με πολλαπλή αγορά και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους.

v. Το εισιτήριο παρέχει πρόσβαση μόνο στο αριθμημένο κάθισμα που καθορίζει, στο οποίο οφείλει να παραμένει ο κάτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης για κανέναν λόγο. Επιτρέπεται προσωρινή μετάβαση στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής. Ο κάτοχος  υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε εκ του νόμου και κανονιστικού πλαισίου ισχύοντες κανόνες αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας (ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους), καθώς και τυχόν πρόσθετους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται από την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. (εφεξής «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ») κατά την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση από το χώρο. 

vi. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας από το κοινό της Συναυλίας, η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να απομακρύνει από το χώρο κάθε θεατή που δεν τηρεί τους ανωτέρω κανόνες, καθώς και να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά τη Συναυλία, χωρίς το κοινό να δικαιούται επιστροφή του εισιτηρίου ή άλλη αποζημίωση.

vii. Ορισμένες θέσεις καθήμενων δεν εξασφαλίζουν απευθείας ή πλήρη οπτική επαφή με τη σκηνή. Στα σημεία αυτά η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ θα επιδιώξει την ταυτόχρονη προβολή των δρώμενων στην σκηνή σε κατάλληλα τοποθετημένες οθόνες.

viii. H χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον κάτοχο εισιτηρίου είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής, καθώς και κατά την έξοδο από το χώρο. Συνιστάται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%).

ix. Απαγορεύεται η μεταφορά γυάλινων φιαλών, εύφλεκτων υλικών ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου, καθώς και τροφίμων και ποτών, πλην περιπτώσεων με ιατρική σύσταση. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές καθώς και το προσωπικό φύλαξης της Συναυλίας θα έχει δικαίωμα ελέγχου όλων των παραπάνω.

x. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επήρεια  αλκοόλ, ή άλλων ουσιών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.

xi. Η χρήση συσκευών laser απαγορεύεται. Κατά την είσοδο στο χώρο μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η είσοδος. Άτομα εντός του συναυλιακού χώρου που θα κάνουν χρήση συσκευών laser θα απομακρύνονται χωρίς αποζημίωση.

xii. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της συναυλίας ή μέρους αυτής, καθώς και η φωτογράφηση. Κατά την είσοδο στον χώρο μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η είσοδος.

xiii. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι: (α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια τυχόν ανηλίκων τα οποία συνοδεύει και (β) οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, περιουσιακή ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια ζωής που τυχόν λάβει χώρα για οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο της  εκδήλωσης. Απαγορεύεται ρητά το crowdsurfing για λόγους ασφαλείας.

xiv. Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στον χώρο με σκοπό να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών, και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

xv. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να λάβει από το μπαρ - κυλικείο οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό χωρίς πληρωμή. Η κατανάλωση από το μπαρ - κυλικείο είναι προαιρετική.

xvi. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας, ενημερώνοντας το κοινό σχετικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

xvii. Οι διοργανωτές διατηρούν επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της συναυλίας ή ακύρωσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας το κοινό θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό από τα ΜΜΕ. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας για οποιονδήποτε λόγο, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα  σημεία που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

xviii. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του ευλόγου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της συναυλίας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής της συναυλίας, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η συναυλία θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα. Σε περίπτωση ακύρωσης της Συναυλίας τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα  σημεία που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

xix. Μέρη της συναυλίας πιθανά να βιντεοσκοπούνται / μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από τους διοργανωτές ή από οποιονδήποτε αντλεί δικαιώματα από τη βιντεοσκόπηση / μαγνητοσκόπηση.

xx. Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια. Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του θεατή στην συναυλία ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του.

xxi. Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της συναυλίας.

xxii. Η είσοδος σε άτομα κάτω των δεκατεσσάρων ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδό. Παιδιά έως 3 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο και δεν καταλαμβάνουν επιπλέον θέση.

xxiiii. Επισυνάπτεται ενημέρωση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

xxiv. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνία του θεατή με τους διοργανωτές, τους οποίους ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο 213 0109300.

 

1.Εισαγωγή & Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενημέρωσης

Η “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.”, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Πειραιώς αρ. 100) (“Εταιρεία”) συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και την τοπική νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων (από κοινού η "Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων").

Η παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της κατά τα Άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (η “Ενημέρωση”) περιγράφει το πώς η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν είτε τους αντισυμβαλλόμενούς της (εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα), είτε τους νόμιμους εκπροσώπους, τα μέλη διοίκησης, τους πραγματικούς δικαιούχους  ή/ και τα πρόσωπα επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων της, σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα («Εσείς»).

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

2.Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται - Πηγές

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, ή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ("Προσωπικά Δεδομένα").

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία κατά περίπτωση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και:

  • Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνα, φωνή.
  • Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο: ΑΦΜ και ΔΟΥ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή αυτού.
  • Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο: Θέση εργασίας στον αντισυμβαλλόμενο/ ιδιότητα.

Κατ' αρχήν, τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από εσάς ή από τον αντισυμβαλλόμενο της Εταιρείας που της τα διαβίβασε στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ή προς το σκοπό κατάρτισης αυτής. Επιπλέον ενδέχεται να αποκτήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα και από άλλες πηγές όπως δημόσια προσβάσιμες πηγές.

3.Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων

Στην περίπτωση που παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων στην Εταιρεία (π.χ. νομίμως εκπροσώπων, προσωπικού), πρέπει να ενημερώνετε τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και με τα σχετικά δικαιώματά τους (για παράδειγμα, παρουσιάζοντας την παρούσα Ενημέρωση).

Επιπλέον, εάν απαιτείται δια νόμου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων για τη διαβίβαση από αυτούς των δεδομένων στην Εταιρεία και τη σχετική επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία, εφόσον παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων, θεωρεί ότι έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτών.  

4.Γιατί η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί ή διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα;
Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινολογεί και διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) επιλογή αντισυμβαλλόμενου, (2) κατάρτιση σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, (3) εξυπηρέτηση της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών στο πλαίσιο αυτής, (4) αξιολόγηση συνεργασίας με τον αντισυμβαλλόμενο, (5) διασφάλιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων της Εταιρείας, (6) εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας, (6) εσωτερικό έλεγχο (π.χ. παραγωγικότητας, διαφύλαξης οικονομικής ακεραιότητας), (7) διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών/ διαδικασιών της Εταιρείας, (8) έρευνα (αγοράς, ικανοποίησης κτλ) και (9) άμεση εμπορική προώθηση.

5.Νομική Βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η νομική βάση για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 β), γ) και στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας: (i) για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρεία ή για λήψη μέτρων προ της σύναψης αυτής, (ii) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την έννομες υποχρεώσεις της, (iii) για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας (π.χ. προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, πρόληψη απάτης, εσωτερική έρευνα). Εφόσον η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, αυτή θα λαμβάνεται, όποτε απαιτείται, ξεχωριστά.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να κοινολογήσει Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε από τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Παραδείγματα τρίτων στους οποίους ενδέχεται η Εταιρεία να κοινολογήσει Προσωπικά Δεδομένα σας περιλαμβάνουν:

Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κτλ).
Επιχειρηματικούς συμβούλους ή ελεγκτές μας.
Κάθε φορολογική αρχή ή κανονιστική ή κρατική αρχή, δικαστήριο ή δικαστική αρχή της οικείας δικαιοδοσίας, διαμεσολαβητή, διαιτητή.

Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις εσωτερικών πολιτικών/ διαδικασιών. Για να καθορίσουμε τον κατάλληλο χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και την ποσότητα, και τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς μέσω άλλων μέσων.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

(α)     Η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

(β)     Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Υπό ορισμένες συνθήκες, εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να:

Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας.
Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε αναφορικά με εσάς.
Ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένο μορφότυπο ή τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτο μέρος (“φορητότητα των δεδομένων”).
Αποσύρετε, σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης αυτής.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Ενημέρωση, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για την Ελλάδα: www.dpa.gr).

Αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 100, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου www.athens-technopolis.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), του οποίου είναι διαχειρίστρια.

Η επικοινωνία με την Εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2130109300 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου:

1. To ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου καταχωρούν τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια), προκειμένου να εγγραφούν στο newsletter (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση) του Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων .
2. Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι επισκέπτες του ιστοτόπου επιλέγουν να γνωστοποιήσουν, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην διευθύνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
3. To ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας (υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν δύο διευθύνσεις), τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας, τηλέφωνο κινητής τηλεφωνίας, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax).

Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας:

1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου προς εγγραφή στο newsletter, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με την δράση και τις υπηρεσίες της, καθώς και με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί μέσω του ιστοτόπου. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης των απαραίτητων για την εγγραφή στο newsletter στοιχείων.
2. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διευθύνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.., προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν θέσει με τα μηνύματά τους οι επισκέπτες και να παράσχει το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της εκ μέρους τους αποστολής μηνύματος στις διευθύνσεις που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου.

Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου στους παρακάτω αποδέκτες:

1. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), με τα οποία η Εταιρείας συνδέεται συμβατικώς. Εν προκειμένω, η Εταιρεία κοινολογεί στους συμβαλλομένους της μόνο εκείνες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αντικειμένου των μεταξύ τους συμβάσεων. Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει να δεσμεύσει τα τρίτα πρόσωπα ως προς την εκ μέρους τους νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινολογεί, μέσω της προσθήκης σχετικού όρου στις μεταξύ τους συμβάσεις ή την υπογραφή σχετικού παραρτήματος της κύριας σύμβασης.
2. Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
3. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία η Εταιρεία υποχρεούται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου βάσει διάταξης νόμου, κανονιστικής ή ατομική διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή απόφασης διοικητικού οργάνου ή Αρχής.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει και δεν έχει την πρόθεση να διαδιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου διατηρούνται από την Εταιρεία μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της εκάστοτε επεξεργασίας. Η Εταιρεία δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο δυνατό, μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική ή διοικητική απόφαση.

Δικαιώματα

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχουν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και η εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, στους επισκέπτες του ιστοτόπου ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του ιστοτόπου δικαιούνται να αιτηθούν:

1. Την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει ως προς συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, οι επισκέπτες δικαιούνται να ανακαλέσουν, οποτεδήποτε, την συγκατάθεσή τους ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχώρησαν κατά την εγγραφή τους στο newsletter του ιστοτόπου ή κατά την αποστολή μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας της Εταιρείας.
2. Την λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.
3. Τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
4. Την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας.
5. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
6. Την λήψη αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των προσωπικών τους δεδομένων σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ικανοποιήσει, δωρεάν, τα παραπάνω αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβανομένων υπ΄ όψει της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν ενώπιόν της. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την χορήγηση της παράτασης και τους λόγους της καθυστέρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων, μόνο εφόσον αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι δεν είναι σε θέσει να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψει τα διοικητικά για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Η Εταιρεία δύναται, εναλλακτικά, να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους της Εταιρείας. Τα υποκείμενα των δεδομένων υποβάλλουν καταγγελία στην παραπάνω Αρχή, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποβολής που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Αρχής (https:// www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).

Επικοινωνία

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων των δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούν, ακόμη, να αποστέλλουν και οποιοδήποτε μήνυμα, πλην του αιτήματος ικανοποίησης δικαιώματος, που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μέσω του ιστοτόπου.

Αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.

Επιδίωξη μας είναι σας προσφέρουμε μία όσο το δυνατό πιο ταιριαστή στις προτιμήσεις σας και πιο ενδιαφέρουσα στις αναζητήσεις σας περιήγηση, με τις καλύτερες δυνατές προτάσεις. Κάνοντας κλικ στην ‘’Αποδοχή όλων’’ θα μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στα παραπάνω. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ποια cookies σας ενδιαφέρουν και να επιλέξετε από τα παρακάτω με την ‘’Αποδοχή επιλογών΄΄.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμεύουν στη προσωποποίηση της περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο και διαδικτυακά. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. 


Τα ανωτέρω cookies αποθηκεύονται για 30 ημέρες και μετά διαγράφονται.

Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στον ιστότοπο, ώστε οι επισκέπτες του ιστοτόπου να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο.

 

Oι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «Τεχνόπολη»), με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 100, Ελλάδα, με ΑΦΜ 090000057 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (τηλ. επικοινωνίας: 2130109300) και του προσώπου-χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») της υπηρεσίας Live Streaming και της υπηρεσίας Video on Demand της Τεχνόπολης. Μέσω των ως άνω υπηρεσιών ο Χρήστης, κατόπιν επιλογής της Ζώνης Εκδηλώσεων που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming ή Video on Demand και ηλεκτρονικής πληρωμής εισιτηρίου (εφεξής «το Εισιτήριο») αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ως άνω συγκεκριμένη Ζώνη Εκδηλώσεων που έχει επιλέξει.
Η αποδοχή, χωρίς επιφύλαξη, αυτών των όρων χρήσης είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας Live Streaming και της υπηρεσίας Video on Demand της Τεχνόπολης στον Χρήστη. Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης.


 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης θα έχουν το ακόλουθο νόημα:

Περιεχόμενο: το οπτικοακουστικό υλικό απευθείας/ζωντανής/ρέουσας διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) ή κατ’αίτηση διάθεσης και μετάδοσης (Video on Demand – “VOD”) ομιλιών, συζητήσεων, πειραμάτων, παρουσιάσεων ή παρεμφερών εκδηλώσεων, που μεταδίδεται και καθίσταται διαθέσιμο στον Χρήστη, είτε την ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία πραγματοποιείται (με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης ή με διαδικτυακή συμμετοχή ή με συνδυασμό αυτών), είτε εντός των χρονικών ορίων που έχει προσδιοριστεί από την Τεχνόπολη ότι θα  παραμείνει διαθέσιμο για VOD, όπως το υλικό αυτό υπάγεται σε περαιτέρω τεχνική επεξεργασία και προσαρμογή από την Τεχνόπολη ή και τους συνεργάτες της για την επιτυχή μετάδοσή του, μέσω live streaming και VOD αντίστοιχα.

Ζώνη Εκδηλώσεων: το σύνολο των ομιλιών, συζητήσεων, πειραμάτων,  παρουσιάσεων ή παρεμφερών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης ή με διαδικτυακή συμμετοχή ή με συνδυασμό αυτών σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και διατίθεται και μεταδίδεται απευθείας/ζωντανά στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming ή διατίθεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσω της υπηρεσίας VOD της Τεχνόπολης.

Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο επιλέγει τον τίτλο και την ημερομηνία της Ζώνης Εκδήλωσης που θέλει να παρακολουθήσει, καταβάλλει αντίτιμο εισιτηρίου, και, αποδεχόμενο τους παρόντες όρους, αποκτά πρόσβαση στο Περιεχόμενο, για παρακολούθηση της επιλεγείσας από τον Χρήστη Ζώνης Εκδηλώσεων σε live streaming ή VOD, μέσω συνδέσιμης, στο διαδίκτυο, συσκευής του.

Υπηρεσία Live Streaming: η υπηρεσία της Τεχνόπολης ή / και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της που καθιστά δυνατή την παρουσίαση και μετάδοση του Περιεχομένου και που επιτρέπει στον Χρήστη, υπό τους παρόντες όρους, να αποκτά πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική θέαση, στο Περιεχόμενο, το οποίο ο Χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του. Περιλαμβάνει την τεχνική/τεχνολογική υποδομή και εμφάνιση της υπηρεσίας και του διαδικτυακού τόπου στον οποίον αυτή λειτουργεί, μαζί με όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται ή ενσωματώνονται στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβανομένου του Περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτής) ή/και τον διαδικτυακό τόπο στον οποίον αυτή λειτουργεί.

Υπηρεσία VoD: η υπηρεσία της Τεχνόπολης που  καθιστά δυνατή την κατ’ αίτηση παρουσίαση του Περιεχομένου και που επιτρέπει στον Χρήστη, υπό τους παρόντες όρους, να αποκτά πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική θέαση, στο Περιεχόμενο, το οποίο ο Χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του, όποτε ο ίδιος επιλέξει (αλλά πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που το περιεχόμενο θα καθίσταται και παραμένει διαθέσιμο στην Υπηρεσία VΟD). To χρονικό διάστημα εντός του οποίου μια Ζώνη Εκδηλώσεων θα είναι διαθέσιμη στην Υπηρεσία VOD, καθορίζεται από την Τεχνόπολη και σημαίνεται ευκρινώς στην σχετική ιστοσελίδα της Τεχνόπολης. Περιλαμβάνει την τεχνική/τεχνολογική υποδομή και εμφάνιση της υπηρεσίας και του διαδικτυακού τόπου στον οποίον αυτή λειτουργεί, μαζί με όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται ή ενσωματώνονται στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβανομένου του Περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτής) ή/και τον διαδικτυακό τόπο στον οποίον αυτή λειτουργεί.

Υπηρεσίες: Η Υπηρεσία Live Streaming και η Υπηρεσία VoD.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ LIVE STREAMING

1.1 Η Υπηρεσία Live Steaming επιτρέπει στον Χρήστη να επιλέξει τον τίτλο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα Ζώνης Εκδηλώσεων που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming, να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου και έτσι να αποκτήσει εξατομικευμένη πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, για την εκ μέρους του Χρήστη παρακολούθηση της επιλεγείσας Ζώνης Εκδηλώσεων, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του Χρήστη. Η καταβολή εισιτηρίου δίνει το δικαίωμα στον Χρήστη να παρακολουθήσει, μέσω της συνδέσιμης στο διαδίκτυο συσκευής του, μία και μοναδική διαθέσιμη σε live streaming Ζώνη Εκδηλώσεων, της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας που έχει επιλεγεί από το Χρήστη  και μόνο για το χρονικό διάστημα διάρκειας της εν λόγω Ζώνης Εκδηλώσεων.
Η Υπηρεσία Live Streaming και το Περιεχόμενο παρέχονται μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη, στην κατοχή του Χρήστη, συσκευών συνδέσιμων και συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, όπως υπολογιστών και τηλεοράσεων οι οποίες είναι συνδέσιμες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

1.2  Η Υπηρεσία Live Steaming παρέχεται για παρακολούθηση του Περιεχομένου που έχει επιλέξει ο Χρήστης και για το οποίο έχει καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, από μία και μόνο συσκευή του Χρήστη, χωρίς δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης/παρακολούθησης και από άλλη (δεύτερη) συσκευή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, ο Χρήστης παραχωρήσει username, passwοrds ή άλλους αντίστοιχους κωδικούς σε τρίτον, κάθε απόπειρα ταυτόχρονης θέασης του Περιεχομένου θα αποτρέπεται με τεχνικά μέσα.

1.3 Η πληρωμή του εισιτηρίου δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να παρακολουθήσει το επιλεγμένο από  εκείνον Περιεχόμενο, αποκλειστικά και μόνον για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που αναγράφεται στα στοιχεία της Ζώνης Εκδηλώσεων που έχει επιλέξει (και μόνο κατά το χρονικό διάστημα της διάρκειας της Ζώνης Εκδηλώσεων) και η οποία είναι η ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία πραγματοποιούνται οι ομιλίες, παρουσιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις της εν λόγω Ζώνης Εκδηλώσεων. Η Τεχνόπολη δύναται ανά πάσα στιγμή (α) να αλλάζει/αναβάλλει την ημερομηνία των εκδηλώσεων της εκάστοτε Ζώνης Εκδηλώσεων (β) να αλλάζει την ώρα έναρξης της Ζώνης Εκδηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Τεχνόπολη θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει εγκαίρως τον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε αλλαγές. Στην ίδια περίπτωση, το εισιτήριο του Χρήστη θα ισχύει για την τροποποιηθείσα ημέρα παρουσίασης της Ζώνης Εκδηλώσεων ή/και ώρα έναρξής της, ενώ ο Χρήστης δεν δικαιούται να αναζητήσει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο της Τεχνόπολης για τυχόν αλλαγές.

1.4 Για να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο που έχει επιλέξει, ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του στον Διαδικτυακό Τόπο που θα προσδιορίζεται στο εισιτήριο κατά την ώρα έναρξης της Ζώνης Εκδηλώσεων και να έχει εισέλθει στην ειδική σελίδα live stream της Ζώνης Εκδηλώσεων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης συνδεθεί/εισέλθει καθυστερημένα, θα δύναται να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο (δηλαδή την απευθείας μεταδιδόμενη εκδήλωση) μόνο από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα. Τυχόν απόπειρα καταφόρτωσης ή/και καταφόρτωση του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρώς και ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και με τεχνικά μέσα.

2. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ  VOD

2.1 Η Υπηρεσία VOD επιτρέπει στον Χρήστη να εγγραφεί, να επιλέξει τον τίτλο διαθέσιμης Ζώνης Εκδηλώσεων που θέλει να παρακολουθήσει, να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου και έτσι να αποκτήσει εξατομικευμένη πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, για την εκ μέρους του Χρήστη παρακολούθηση της επιλεγείσας Ζώνης Εκδηλώσεων, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του Χρήστη, σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος (αλλά πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που έχει σημανθεί από την Τεχνόπολη ότι η Ζώνη Εκδηλώσεων θα είναι διαθέσιμη στην Υπηρεσία VOD). Η καταβολή εισιτηρίου δίδει το δικαίωμα στον Χρήστη να παρακολουθήσει, με την συνδέσιμη στο διαδίκτυο συσκευή του, μία και μοναδική διαθέσιμη σε VoD, Ζώνη Εκδηλώσεων.
Η Υπηρεσία VOD και το Περιεχόμενο παρέχονται μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη, στην κατοχή του Χρήστη, συσκευών συνδέσιμων και συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, όπως υπολογιστών και τηλεοράσεων οι οποίες είναι συνδέσιμες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

2.2  Η Υπηρεσία VOD παρέχεται για παρακολούθηση του Περιεχομένου που έχει επιλέξει ο Χρήστης και για το οποίο έχει καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, από μία και μόνο συσκευή του Χρήστη, χωρίς δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης/παρακολούθησης και από άλλη (δεύτερη) συσκευή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, ο Χρήστης παραχωρήσει username, passwοrds ή άλλους αντίστοιχους κωδικούς σε τρίτον, κάθε απόπειρα ταυτόχρονης θέασης του Περιεχομένου θα αποτρέπεται με τεχνικά μέσα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΙΤΗΡΙΟΥ.

3.1 Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται η αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας viva.gr. Για την παρακολούθηση της Ζώνης Εκδηλώσεων, κατά την ημέρα και ώρα live streaming μετάδοσής της, ο Χρήστης θα πρέπει να εισέλθει στην ειδική ιστοσελίδα/σύνδεσμο live Streaming του Διαδικτυακού Τόπου της Τεχνόπολης ή των συνεργατών της πατώντας στον σύνδεσμο που θα του έχει γνωστοποιηθεί με email

3.2 Για την επιτυχή αγορά του εισιτηρίου, πέραν των αναφερομένων στον όρο 3.1 ανωτέρω, απαιτείται αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

3.3 Ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά το στάδιο της αγοράς του εισιτηρίου του. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την αγορά του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι  υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Τεχνόπολη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

4. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας από τον Χρήστη, η Τεχνόπολη δύναται:

(α) να αποκλείσει τον Χρήστη από την δυνατότητα πληρωμής εισιτηρίου για παρακολούθηση επόμενης Ζώνης Εκδηλώσεων.

(β) να αποκλείσει ή/και διακόψει τη δυνατότητα συνέχισης παρακολούθησης της Ζώνης Εκδηλώσεων (κατά το χρόνο που ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με τις Υπηρεσίες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου), εφόσον εντοπίζεται παραβίαση των όρων της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθέν αντίτιμο εισιτηρίου παρακρατάται ως ποινική ρήτρα για την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη (η οποία με το παρόν συμφωνείται ως εύλογη και δίκαιη) με την επιφύλαξη της Τεχνόπολης για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που τυχόν υπέστη η Τεχνόπολη από την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ

5.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως εκάστοτε έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ποιότητα και περιεχόμενο. Στον βαθμό δε που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση ή/και κάθε άλλος όρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους χρήσης.

5.2 Η ποιότητα της προβολής του Περιεχομένου μπορεί να διαφέρει από έναν υπολογιστή σε άλλο και από μια συσκευή σε άλλη και μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η τοποθεσία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης και / ή την ταχύτητα της σύνδεσης του Χρήστη στο διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του Περιεχομένου διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία του Χρήστη, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής του Χρήστη.

5.3 Συνακόλουθα, η Τεχνόπολη δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ταχύτητα προβολής του Περιεχομένου, για την ευκρίνειά του και εν γένει για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται σε ελλιπή εξοπλισμό του Χρήστη ή σε διαδικτυακή σύνδεση μειωμένης ταχύτητας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη ή/και ο Χρήστης.

5.4 Η Τεχνόπολη ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων ή/και παντός άλλου τρίτου φορέα/Οργανισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία και το Περιεχόμενο. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την σύνδεση με την Υπηρεσία και την παρακολούθηση της Ζώνης Εκδηλώσεων μέσω live streaming ή VOD.

5.5. Η Τεχνόπολη λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων που αναφέρει ο Χρήστης αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά οφείλονται στην Τεχνόπολη. Αντιθέτως, δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση, ούτε ευθύνη, σε περίπτωση που η αιτία για την ύπαρξη τέτοιων βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων εντοπίζεται στην ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια εξοπλισμού του Χρήστη ή/και δικτύων άλλων παρόχων ή/και άλλων τρίτων προσώπων, τα οποία παρεμβάλλονται για την πρόσβαση του Χρήστη στις Υπηρεσίες.

5.6 O Χρήστης συναινεί και αντιλαμβάνεται ότι δεν συνιστούν τεχνικό πρόβλημα που ματαιώνει ουσιωδώς τη δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης του Περιεχομένου (ακόμη και αν υπάγονται στην σφαίρα ευθύνης της Τεχνόπολης), στιγμιαίες καθυστερήσεις ήχου ή εικόνας, η παγώματα (freeze) αυτών ή άλλες αντίστοιχες στιγμιαίες παρεμβολές, εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι τέτοιας διάρκειας ή συχνότητας ώστε, κατ’ εύλογη κρίση, και λαμβανομένης υπόψη της φύσης της Υπηρεσίας Live Streaming ή VOD που παρέχεται μέσω διαδικτύου, να ματαιώνεται ο σκοπός παρακολούθησης του Περιεχομένου.

5.7 Η Τεχνόπολη δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στον Χρήστη ή σε τρίτους από την προβολή και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών. Για τη νόμιμη και θεμιτή χρήση των Υπηρεσιών, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Χρήστης.

5.8 H Τεχνόπολη συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Ενημέρωση που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της.

 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

6.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό τους παρόντες όρους χρήσης. Η Τεχνόπολη ή/και τρίτοι δικαιοπάροχοι αυτής, είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του συνόλου των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου. Κατόπιν καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου, ο Χρήστης αποκτά περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη υπο-αδειοδοτήσιμη, χρονικά οριοθετημένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης – σύμφωνα με τους παρόντες όρους- στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο το οποίο έχει επιλέξει και για το οποίο έχει πληρώσει εισιτήριο. Ακόμη ο Χρήστης αναλαμβάνει να τηρεί τυχόν πρόσθετους όρους των δικαιοπαρόχων της Τεχνόπολης για εξειδικευμένες διαδράσεις ενδεικτικά chat, σχόλια κλπ εφόσον διατίθενται μαζί με το Περιεχόμενο. Ο Χρήστης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται ρητά:

(α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και δημόσια παρουσίαση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών και εν γένει η παρουσίαση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, περιλαμβανομένης πάσης δημόσιας προβολής, όπως προβολής σε χώρους συνάθροισης, δημόσιους (π.χ. πλατείες, δημόσιες συγκεντρώσεις) ή ιδιωτικούς (π.χ. καφενεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.)

(β) η καταφόρτωση ή/και αποθήκευση ή/και δημιουργία αντιγράφων του Περιεχομένου ή και των Υπηρεσιών και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στις Υπηρεσίες με την οποία αποπειράται η ως άνω καταφόρτωση ή αποθήκευση. Απαγορεύεται επίσης η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, λήψη φωτογραφιών του Περιεχομένου (π.χ. μέσω φωτογράφησης οθόνης, ή λήψης στιγμιοτύπων από την οθόνη του Χρήστη,) και οποιαδήποτε συναφής χρήση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε στοιχείων του Περιεχομένου. Απαγορεύεται, επίσης, η δι’ οποιουδήποτε μέσου καταγραφή (όπως μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση ή/και η ηχογράφηση του Περιεχομένου που παρουσιάζεται στην οθόνη του Χρήστη).

(γ) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της παρούσας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήσης ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η παρέμβαση στο λογισμικό των Υπηρεσιών και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν  «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας των Υπηρεσιών.

(ε) η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Η Τεχνόπολη διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση της, ελέγχους, τεχνικούς και άλλους, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Χρήστη, οι οποίες συμφωνούνται ως ουσιώδους σημασίας, η Τεχνόπολη διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως, την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

6.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους καθώς και τους όρους των δικαιοπαρόχων της Τεχνόπολης, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στην Τεχνόπολη ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο την Τεχνόπολη, τους συνεργάτες, προστηθέντες, εταίρους, μετόχους, και διευθύνοντες αυτήν. Ο Χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Τεχνόπολη ή/και σε τρίτους – όπως, ενδεικτικά, συντελεστές παρουσιάσεων, δικαιοπάροχο λογισμικού κ.λπ. - από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σήματα, οι ήχοι και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, που ενσωματώνονται στις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Τεχνόπολη ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στις Υπηρεσίες ή/και στο Περιεχόμενο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται δε ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή  κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση της εκδήλωσης.

6.3 Ο Χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι ο «Κωδικός Πρόσβασης» (Password) χορηγείται σε αυτόν για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού, και οφείλει να μην παραχωρεί τη χρήση του σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) του Χρήστη ή χρήσης του από τρίτον, χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Τεχνόπολη. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη λήψη ενημέρωσης από τον  Χρήστη, ο τελευταίος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στην Τεχνόπολη από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση της Υπηρεσίας.

6.4 Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, αποσαφηνίζεται, ότι κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Τεχνόπολης ή/και τρίτων δικαιούχων επί των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του «Κωδικού Πρόσβασης» άλλου Χρήστη, η επαγγελματική χρήση των Υπηρεσιών, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου Χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του και εν γένει η παραβίαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Τεχνόπολη δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας του Περιεχομένου εξαιτίας λόγων που αποδίδονται σε ανωτέρα βία. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, επιδημίες, πανδημίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις (περιλαμβανομένης καραντίνας-lockdown, απαγόρευσης παρουσίασης θεαμάτων σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους ή άλλων απαγορεύσεων δυνάμει κυβερνητικών αποφάσεων ή αποφάσεων δημοσίων φορέων), πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.

 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Κάθε ειδοποίηση της Τεχνόπολης προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων όρων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο της Τεχνόπολης, μέσω του τύπου κλπ.

8.2 Κάθε ειδοποίηση του Χρήστη προς την Τεχνόπολη είναι έγκυρη μόνο εάν γίνεται εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη αποστολής/παραλαβής άλλως δε με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του Χρήστη και η ημερομηνία της.

8.3 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

8.4 Η Τεχνόπολη δικαιούται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους των παρόντων όρων ενημερώνοντας τον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση δύναται να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων και . μέσω της ιστοσελίδας ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.5 Η μη επίκληση ή μη άσκηση δικαιώματος από την Τεχνόπολη δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτησή του από την άσκηση δικαιώματός του στο μέλλον ή ως αποδυνάμωση αυτού.

8.6 Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους. Η Τεχνόπολη δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Χρήστη ποσών.

8.7 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, και αποκλειστικά αρμόδια για επίλυση τυχόν διαφορών από τους παρόντες όρους είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
 

A perfect destination for endless game-playing, Technopolis’ playground features state-of-the-art equipment, is totally safe and fully certified and is located right next to our café.