Το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχουν 10 εταίροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώσεις, διοργανωτές φεστιβάλ και συναυλιών, export offices, ένα μουσικό business school και showcase festivals, από 9 χώρες της περιοχής της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 4 χρόνια (2020-2023) και στοχεύει στην ενίσχυση και την επέκταση της οριζόντιας αλυσίδας αξίας και την ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μουσικής βιομηχανίας στην περιοχή.

Το HEMI διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις, συνέδρια, φεστιβάλ, ομιλίες, εργαστήρια, online σεμινάρια, mentoring, networking και pitching events με άξονα τρία κύρια «προϊόντα»:

- HEMI Incubator: Υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα μέσα από προγράμματα επώασης (coaching, e-learning, mentoring, πρακτική άσκηση) και επιτάχυνσης. 

- ΗΕΜΙ 360: Ένα “agency” για τη μουσική αγορά της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες (management, παραγωγή, promotion, διανομή, marketing, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.)

- HEMI Platform: Μία διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες και τα τελευταία νέα σχετικά με εκπαιδευτικές δράσεις, τάσεις, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς, events, φεστιβάλ, πολιτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στους τομείς της μουσικής βιομηχανίας για ολόκληρη την περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες για το HEMI και τις δράσεις του εδώ: https://hemimusichub.com