Smart Factory Conference 2023

Τρίτη, 25 Απρ 2023

Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Εκδήλωση

Unleashing the full potential of manufacturing intelligence

Η ετήσια συνάντηση της βιομηχανίας αναδεικνύει για 6η συνεχή χρονιά τις τελευταίες τάσεις, καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Ελάτε μαζί μας καθώς industry experts και practitioners αναλύουν με απτά παραδείγματα τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση στο έξυπνο, ψηφιοποιημένο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διασυνδεδεμένο εργοστάσιο του μέλλοντος.

Στο Smart Factory Conference 2023, ειδήμονες του βιομηχανικού κλάδου αναδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο των τεχνολογιών αιχμής στην αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών, την αναμόρφωση των επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων, και φωτίζουν καίρια ζητήματα που συνοδεύουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως:

 • βήματα χάραξης της στρατηγικής Industry 4.0 με μέγιστο οικονομικό όφελος και ROI
 • οργανωτικές και τεχνικές προκλήσεις προς αντιμετώπιση
 • παγίδες προς αποφυγή

Παράλληλα, εκπρόσωποι διεθνών και εγχώριων βιομηχανιών μοιράζονται best-in-class πρακτικές υιοθέτησης τεχνολογιών αιχμής και τα οφέλη που επετεύχθησαν στη βελτίωση των διαδικασιών, τον χρόνο, την ποιότητα και το κόστος παραγωγής.

 

Θεματολογία

Με άξονα αναφοράς την εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής (Robotics, Big Data & Analytics, IIoT, Machine Learning & AI, VR/ AR Systems, Digital Twins, Additive Manufacturing, 5G κ.λπ.) στην παραγωγική διαδικασία, τα operations και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι:  

 • Industry 4.0 και νέα επιχειρηματικά μοντέλα
 • Προκλήσεις και προϋποθέσεις στην εμπέδωση και την επιτυχία υλοποίησης ενός έξυπνου εργοστασίου: χάραξη στρατηγικής, προτεραιοποίηση δράσεων, δεξιότητες προσωπικού, αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής, ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, μέτρηση του ROI κ.ά.
 • Ενδο- εργοστασιακή και δι-εργοστασιακή ολοκλήρωση και συνεργατικότητα με αρωγό τις νέες τεχνολογίες 
 • «Μηδενικοί χρόνοι εκτός λειτουργίας»
 • ZDM – Παραγωγή μηδενικών ελαττωμάτων
 • Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας – προκλήσεις και προοπτικές
 • Lean 4.0 
 • Διασύνδεση υπάρχουσας υποδομής και συστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα συλλογής δεδομένων
 • Ασφάλεια δεδομένων: Διαχείριση και προστασία διαδικτυακού κινδύνου 
 • Sustainability και Industry 4.0 
 • Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα: Νέες δεξιότητες και εκπαίδευση προσωπικού

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

 

Ποιους θα συναντήσετε


Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που αποτελούν τους decision makers για τη μετάβαση στο μοντέλο των «έξυπνων εργοστασίων», με τους προμηθευτές του κλάδου. Τις 5 προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 1000 στελέχη, από ένα ευρύ φάσμα θέσεων και κλάδων της αγοράς:

● CEOs (6%) ● Διευθυντές Εργοστασίων (13%) ● Διευθυντές Παραγωγής (12%) ● Τεχνικοί Διευθυντές (11%) ● Διευθυντές Λειτουργιών (10%) ● Διευθυντές και στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6%) ● Maintenance Managers (8%) ● Business & Digital Transformation Managers (6%) ● Operational Excellence & Continuous Improvement Managers (9%) ● IT Managers (7%) ● Ακαδημαϊκοί κι Ερευνητές (3%) ● Επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων αυτοματισμού (9%)

 

Μία must-attend συνεδριακή εμπειρία:

 • Ενημερωθείτε για τις τεχνολογίες αιχμής, τα εργαλεία και τις τάσεις που διαμορφώνουν το εργοστάσιο του μέλλοντος. 
 • Εμπνευστείτε από real–life use cases και success stories εκπροσώπων «έξυπνων» εργοστασίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 • Αξιολογήστε την δική σας στρατηγική Industry 4.0 και αποκτήστε benchmark με αυτούς που πρωτοστατούν. 
 • Εκμεταλλευτείτε τη μαζική παρουσία όλων των stakeholders του κλάδου για αποτελεσματικό networking.  
 • Γίνετε μέρος της συζήτησης για τις προκλήσεις και την επόμενη μέρα της βιομηχανίας. 

 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
& Live on your screen