Δευτέρα, 17 Αυγούστου

Τρίτη, 18 Αυγούστου

Τετάρτη, 19 Αυγούστου

stentorize it 2 - | 19- 23 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 - Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

“stentorize it 2

βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19- 23 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Χορηγοί επικοινωνίας  είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα  105,8

Πέμπτη, 20 Αυγούστου

stentorize it 2 - | 19- 23 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 - Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

“stentorize it 2

βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19- 23 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Χορηγοί επικοινωνίας  είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα  105,8

Παρασκευή, 21 Αυγούστου

stentorize it 2 - | 19- 23 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 - Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

“stentorize it 2

βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19- 23 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Χορηγοί επικοινωνίας  είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα  105,8

Σάββατο, 22 Αυγούστου

stentorize it 2 - | 19- 23 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 - Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

“stentorize it 2

βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19- 23 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Χορηγοί επικοινωνίας  είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα  105,8

Κυριακή, 23 Αυγούστου

stentorize it 2 - | 19- 23 Αυγούστου 2020

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 - Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

“stentorize it 2

βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”

19- 23 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης) και η καλλιτεχνική περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα “Kika & artgroup TRY1” παρουσιάζουν στο κοινό της Αθήνας την καμπάνια “stentorize it 2 – βάζουμε δύναμη στην φωνή μας”.

Χορηγοί επικοινωνίας  είναι η ΕΡΤ και το Πρώτο Πρόγραμμα  105,8