Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την χρηματοδότηση της συντήρησης και αναβάθμισης κτιριακών υποδομών της εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 166 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 7/10/2019

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο