Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων και οργανισμών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την κατανόηση της πολυπλοκότητας των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη μέσα από το συνδυασμό των προοπτικών διαφορετικών κλάδων (οικονομικών, εκπαίδευσης, πολιτικής, κοινωνιολογίας και κοινωνικής πολιτικής και σχεδιασμού).

Οι δραστηριότητες του ALIEN περιλαμβάνουν living labs, ομάδες εργασίας μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών και ειδικών, μία ανοιχτή ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και εγχειρίδια καινοτόμων μεθοδολογιών που εστιάζουν σε θέματα μετανάστευσης.

13 καθηγητές - 5 χώρες - 24 οργανισμοί - 43 experts - 30 ώρες studio work - 14 επισκέψεις

Μάθε περισσότερα: alien.pja.edu.pl

 • alien_862x575-1.jpg
 • alien_862x575-2.jpg
 • alien_862x575-3.jpg
 • alien_862x575-4.jpg
 • alien_862x575-5.jpg
 • alien_862x575-6.jpg
 • alien_862x575-7.jpg
 • alien_862x575-8.jpg
 • alien_862x575-9.jpg
 • alien_862x575-10.jpg
 • alien_862x575-11.jpg