Έχοντας ως στόχους την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των creative industries σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η Τεχνόπολη και το INNOVATHENS συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα, συνεργάζονται με αναγνωρισμένους φορείς, πανεπιστήμια και εταιρίες ανταλλάσσοντας ιδέες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές.