Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο:

 • Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019
 • «Προμήθεια βομβιδίων εορτών για τον εορτασμό του Νέου ΄Ετους στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» .

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

 • Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
 • «Καλλιτεχνική επιμέλεια και υποστήριξη παραγωγής των μουσικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. το έτος 2020»

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

 • Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
 • «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2020»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο

 • Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019
 • «Προμήθεια βομβιδίων εορτών για τον εορτασμό του Νέου Έτους στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο

 • Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
 • «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στoυς υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2020»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
 • «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στoυς υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2020»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
 • «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2019»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου διακρατικής συνεργασίας SMATH («Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area»)»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων και υποστήριξη εργασιών επεξεργασίας και ψηφιοποίησης παραστατικών και δημιουργίας αναφορών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2019»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019
 • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης εργασιών παραστάσεων για τις ανάγκες του Θεάτρου Ολύμπια μέχρι 31/12/2019»

Γνωστοποίηση Παράτασης Υποβολής Ερωτημάτων

 • Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
 • Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση χώρων της "Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε." την περίοδο 20/11/2019 έως 11/1/2020

Β' Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του έργου «SMATH»

 • Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
 • Β’ Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» την περίοδο 20 Νοεμβρίου 2019 έως 11 Ιανουαρίου 2020.

Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του έργου «SMATH»

 • Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019
 • Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»)
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>