Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
 • «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2019»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου διακρατικής συνεργασίας SMATH («Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area»)»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων και υποστήριξη εργασιών επεξεργασίας και ψηφιοποίησης παραστατικών και δημιουργίας αναφορών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2019»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019
 • Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης εργασιών παραστάσεων για τις ανάγκες του Θεάτρου Ολύμπια μέχρι 31/12/2019»

Γνωστοποίηση Παράτασης Υποβολής Ερωτημάτων

 • Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
 • Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση χώρων της "Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε." την περίοδο 20/11/2019 έως 11/1/2020

Β' Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του έργου «SMATH»

 • Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
 • Β’ Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» την περίοδο 20 Νοεμβρίου 2019 έως 11 Ιανουαρίου 2020.

Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του έργου «SMATH»

 • Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019
 • Πρακτικό Αξιολόγησης Στελεχών για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
 • «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Συστημάτων στο Αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» την περίοδο 1/9/2019 έως και 23/09/2019»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
 • «Υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, υποστήριξης και απεγκατάστασης φωτιστικών και ηχητικών συστημάτων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 31 Μαϊος 2019
 • “Προμήθεια και Εγκατάσταση Καλωδιώσεων και συναφών ειδών στο Αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε ”

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 29 Μαϊος 2019
 • “ Προμήθεια και εγκατάσταση ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ και ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ, στο Αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε ”

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 17 Μαϊος 2019
 • “Προμήθεια και εγκατάσταση ανακλινόμενων καθισμάτων θεάτρου στο αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.”
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10  >>