Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017
 • «Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ενταξη Εργων της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
 • «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»έως 31.12.2017».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017
 • «Υποστήριξη της οργάνωσης και επικοινωνίας επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε ειδικούς θεματικούς κύκλους που υλοποιεί η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.έως 31.12.2017».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 05 Μαϊος 2017
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2017»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
 • «Εργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017» προϋπολογισμού #90.000,00# € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
 • «Υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, υποστήριξης και απεγκατάστασης φωτιστικών και ηχητικών συστημάτων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρί

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

 • Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
 • «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017
 • «Καλλιτεχνική επιμέλεια και υποστήριξη παραγωγής μουσικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017
 • «Eκπόνηση παρουσιάσεων για ενηλίκους και Mουσειοπαιδαγωγικών δράσεων έως 31.12.2017».

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017
 • «Εργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού προϋπολογισμού #188.000,00# € πλέον ΦΠΑ

 • Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017
 • «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • Τρίτη, 19 Απριλίου 2016
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκμίσθωση χώρων της «Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε.» την περίοδο 25/11/2016 έως 10/1/2017.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

 • Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ16»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού

 • Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Δ15 ΚΑΙ Δ4»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

 • Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
<<  4 5 6 7 8 [9