Διαγωνισμοί Αρχείο

Διαγωνισμοί Αρχεία

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
 • «Eκπόνηση παρουσιάσεων για ενηλίκους και Mουσειοπαιδαγωγικών δράσεων έως 31.12.2018»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
 • «Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στoυς υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2018»

Ακύρωση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018

Επαναπροκήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018
 • «Υποστήριξη της οργάνωσης και επικοινωνίας επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε ειδικούς θεματικούς κύκλους που υλοποιεί η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. έως 31.12.2018»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018
 • «Υποστήριξη της οργάνωσης και επικοινωνίας επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε ειδικούς θεματικούς κύκλους που υλοποιεί η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. έως 31.12.2018»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018
 • «Καλλιτεχνική επιμέλεια και υποστήριξη παραγωγής των μουσικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2018»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
 • «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» έως 31/12/2018»

Παροχή του ΤΕΥΔ

 • Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Παροχή του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμο αρχείο .doc για τον διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών εκτύπωσης της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. έως 31.12.2018»

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

 • Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
 • « Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2018»

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

 • Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017
 • "Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
 • Σχεδιασμός προϋποθέσεων και υποστήριξη εργασιών επεξεργασίας και ψηφιοποίησης παραστατικών και δημιουργίας αναφορών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017
 • «Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ενταξη Εργων της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
 • «Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»έως 31.12.2017».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017
 • «Υποστήριξη της οργάνωσης και επικοινωνίας επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε ειδικούς θεματικούς κύκλους που υλοποιεί η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.έως 31.12.2017».

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 • Παρασκευή, 05 Μαϊος 2017
 • «Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2017»
<<  4 5 6 7 8 [910  >>