Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
  • File size: 772.64 KB
  • Downloaded: 321

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2018»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τη ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το Έργο: « Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2018»

Δείτε τον ανοιχτό διαγωνισμό.