Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
  • File size: 619.70 KB
  • Downloaded: 263

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για «Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017

Δείτε τον σχετικό διαγωνισμό.