Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
  • File size: 777.70 KB
  • Downloaded: 300

«Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2020»