Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
  • File size: 761.55 KB
  • Downloaded: 365

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης λειτουργίας σκηνής για τις ανάγκες του θεάτρου «Ολύμπια» έως 15/9/2020 Α.Ε.»