Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021
  • File size: 655.79 KB
  • Downloaded: 506

«Υποστήριξη εργασιών και εκδηλώσεων στους υπό εκμετάλλευση χώρους εστίασης και αναψυχής της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2022»»