Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020
  • File size: 780.63 KB
  • Downloaded: 364

«Εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» κατά το έτος 2021»