Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020
  • File size: 760.33 KB
  • Downloaded: 370

«Υποστήριξη εργασιών φύλαξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2021»