Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021
  • File size: 1.22 MB
  • Downloaded: 506

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

 

«Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων και εκδηλώσεων καθώς και σχεδιασμού Επικοινωνιακής ταυτότητας και στρατηγικής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την Ενοποίηση, τον Εμπλουτισμό και την Ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας»