Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 21 Μαϊος 2019
  • File size: 10.37 MB
  • Downloaded: 263

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: 

“ Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΧΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ στο αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε”