Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 25 Μαϊος 2021
  • File size: 713.56 KB
  • Downloaded: 359

«Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφάλειας και υποστήριξης εργασιών φύλαξης και ταξιθεσίας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» καθώς και σε άλλους χώρους του Δήμου Αθηναίων  την περίοδο  Ιουλίου – Νοεμβρίου 2021, για τη στήριξη του πολιτιστικού κλάδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ και τις ανάγκες των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση»