Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
  • File size: 761.55 KB
  • Downloaded: 305

 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης λειτουργίας σκηνής για τις ανάγκες του θεάτρου «Ολύμπια» από 1/1/2020 – 15/9/2020»