Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021
  • File size: 788.82 KB
  • Downloaded: 369

«Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση: α) ψηφιακών εφαρμογών προβολής μουσείων και λοιπών πολιτισμικών χώρων, β) ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί η πόλη και τα μνημεία» και γ) δράσεων επικοινωνίας των ανωτέρω για το έτος 2021 στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης  για την Ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας»