Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015
  • File size: 682.02 KB
  • Downloaded: 265

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Δ15 ΚΑΙ Δ4»

Δείτε την Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού.