Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
  • File size: 743.23 KB
  • Downloaded: 348

«Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» έως 31/12/2018»

Δείτε το σχετικό αρχείο από εδώ