Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
  • File size: 1.30 MB
  • Downloaded: 313

Σχεδιασμός προϋποθέσεων και υποστήριξη εργασιών επεξεργασίας και ψηφιοποίησης παραστατικών και δημιουργίας αναφορών της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»

Δείτε εδώ τον Διαγωνισμό