Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
  • File size: 703.76 KB
  • Downloaded: 304

«Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»έως 31.12.2017».

Δείτε τον σχετικό διαγωνισμό.