Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 05 Μαϊος 2017
  • File size: 1.20 MB
  • Downloaded: 265

«Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφάλειας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2017»

Δείτε τον σχετικό διαγωνισμό.