Η υπ΄αριθμ. 2 Απόφαση της 179ης/30/6/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» που αφορά στην:

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2020
  • File size: 514.96 KB
  • Downloaded: 308

"Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή   Προγραμματικής σύμβασης για την ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ , ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"