Παροχή του ΤΕΥΔ

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
  • File size: 366.50 KB
  • Downloaded: 327

Παροχή του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμο αρχείο .doc για τον διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών εκτύπωσης της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. έως 31.12.2018».

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση & βοήθεια των Υποψήφιων Αναδόχων. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το ΤΕΥΔ που περιλαμβάνει το επίσημο κείμενο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το επεξεργάσιμο αρχείο εδώ.