Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017
  • File size: 129.61 KB
  • Downloaded: 270

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Εργασίες καθαριότητας με τίτλο «Εργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» μέχρι 31/12/2017»

Δείτε εδώ τη σχετική διακήρυξη