Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019
  • File size: 5.85 MB
  • Downloaded: 383

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής εγκατάστασης – κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού στο αμφιθέατρο του κτιρίου «Αεριοφυλάκιο 1» της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.»