Β’ Πρακτικό Αξιολόγησης των Υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe» («HEMI») (6075557)

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020
  • File size: 259.20 KB
  • Downloaded: 317