Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
  • File size: 1.32 MB
  • Downloaded: 326

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Υποστήριξη εργασιών και λειτουργίας των Πωλητηρίων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στο Μουσείο Μαρία Κάλλας της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2023»