Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022
  • File size: 1.34 MB
  • Downloaded: 395

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:  

«Προμήθεια πινακίδων και στηλών σήμανσης στο χώρο του Πάρκου Ελευθερίας και σε κτήρια του Δήμου Αθηναίων»