Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
  • File size: 1.50 MB
  • Downloaded: 178

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο:

«Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών προβολής μουσείων και λοιπών πολιτισμικών χώρων και δράσεων επικοινωνίας για το έτος 2024».