Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024
  • File size: 1.29 MB
  • Downloaded: 209

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο:

«Υπηρεσίες σχεδιασμού και προγραμματισμού των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024».