Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
  • File size: 1.42 MB
  • Downloaded: 111

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
για τη ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για το Έργο:

«Σχεδιασμός προϋποθέσεων ασφάλειας και υποστήριξης εργασιών φύλαξης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε καθώς και σε άλλους χώρους του Δήμου Αθηναίων την περίοδο Ιουνίου 2024 – Ιανουαρίου 2025»