Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 30 Απριλίου 2024
  • File size: 634.73 KB
  • Downloaded: 89

Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Υποστήριξη υπηρεσιών ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων διοίκησης της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2024»