Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024
  • File size: 1.49 MB
  • Downloaded: 36

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

"Υπηρεσίες λειτουργίας του νέου χώρου πολιτισμού Κτίριο ΕΑΤ / ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας του Δήμου Αθηναίων"