Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
  • File size: 1.44 MB
  • Downloaded: 481

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, υποστήριξης και απεγκατάστασης 4 περιστρεφόμενων καρουσέλ τουλάχιστον 16 θέσεων για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2022- 2023 στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»