Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
  • File size: 4.11 MB
  • Downloaded: 755

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, φωτισμού, καλωδιώσεων και συναφούς

εξοπλισμού στο κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 44, του Δήμου Αθηναίων»