Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2024
  • File size: 1.45 MB
  • Downloaded: 172

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και δράσεων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και του Μουσείου ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ για το έτος 2024»