Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  • Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
  • File size: 1.73 MB
  • Downloaded: 99

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area» («SMATH»)