Συνοπτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ για τα έτη 2019-2021