The Board of Directors of Technopolis:

President

Konstantinos Dedes

Vice-President

Angelos Papadimitriou

CEO
Konstantinos Bitzanis

Members
Ioannis Koutrakis
Ioulia Tsolka
Georgios Stathis
Aikaterini Karea
Kalliopi (Popi) Diamantakou
Kyriakos Aggelakos
Eythimia (Efi) Giannopoulou
Georgios Broulias
Christina Politi
Eystathios Drogosis
Evangelos Antoniou