Ημερομηνία Εκδήλωσης

Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 11:00

Αίθουσες ΕκδήλωσηςINNOVATHENS powered by Samsung

Export Marketing | Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

εκδήλωση

Θεματολογία

    -Παγκοσμιοποίηση
    -Διαδικασία διεθνοποίησης
    -Διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ
    -Τμηματοποίηση διεθνών αγορών
    -Επιλογή διεθνών αγορών
    -Έρευνα για διεθνείς αγορές
    -Τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές
    -Πολιτική προϊόντος για διεθνείς αγορές
    -Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές
    -Στρατηγικές προβολής στις διεθνείς αγορές
    -Στρατηγικές διεθνών καναλιών διανομής

Κλείστε τη θέση σας σήμερα

Κόστος συμμετοχής: €30

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα:

    1.Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η κατάθεση του ποσού για τη διασφάλιση της θέσης σας.
    2.Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
    3.Με την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, αποδέχεστε αυτόματα όλους τους όρους συμμετοχής και όρους χρήσης μας.
    4.Οι τιμές είναι τελικές με απόδειξη ή τιμολόγιο.
    5.Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης πραγματοποιηθεί στο INNOVATHENS (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων), είτε μέσω ZOOM (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)
    6. Σε περίπτωση μερικού ή ολικού Lockdown ή απαγόρευση συναθροίσεων, ανάλογα με τα μέτρα της Κυβέρνησης για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας λόγω Covid-19, όσοι έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν Δια Ζώσης μια ενότητα, μεταφέρονται αυτόματα σε παρακολούθηση της ενότητας μέσω ZOOM.