Δήμος Αθηναίων: Προθεσμία υποβολής προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του επετειακού έτους  2021.

#Μουσική Τεχνόπολη | Από τις 14 Ιουλίου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Μουσική Τεχνόπολη 2020 | Safety first

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Ανοιχτή και προσβάσιμη μέσω διαδικτύου.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την χρηματοδότηση της συντήρησης και αναβάθμισης κτιριακών υποδομών της εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της Οικονομοτεχνικής μελέτης για τη συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών της εταιρείας.