Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού

  • Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
  • File size: 714.55 KB
  • Downloaded: 413

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο:

«Eκπόνηση παρουσιάσεων για ενηλίκους και Mουσειοπαιδαγωγικών δράσεων έως 31.12.2018»

Δείτε εδώ το έντυπο του διαγωνισμού