Ημερομηνία Εκδήλωσης

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 9:00

Αίθουσες Εκδήλωσης

Innovathens,
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100,
Κεντρική Αυλ

Health and Media Literacy as a key to integration

INNOVATHENS

Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας,έχοντας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, σας προσκαλεί στο Διεθνές Συνέδριο "Health &MediaLiteracyas a KeytoIntegration" την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 - 17:00 στο InnovathenspoweredbySamsung (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα).

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η αποτελεσματική κοινωνική ένταξη μεταναστών-τριών και προσφύγων στην χώρα υποδοχής μέσα από δύο βασικούς άξονες,την πρόσβαση στην υγεία και την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οιβασικές θεματικές του συνεδρίου θα είναι οι ψηφιακές δεξιότητες ως όχημα για την ενσωμάτωση των μεταναστών-τριών στην Ευρώπη, οι επιλογές διαδικτυακής μάθησης, πληροφόρησης και δικτύωσης που έχουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες-τριες, η σύνδεση τεχνολογίας με την υγεία, η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπους ζωής και οι δυνατότητες αξιοποίησης του συστήματος υγείας στην χώρα υποδοχής.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών θα μιλήσουν για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τον αλφαβητισμό στην υγεία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν - απαραίτητη η προεγγραφή εδώ. Σε όλους-ες τους συμμετέχοντες-ουσες θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

 Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά).

 Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων "MedLit - MediaLiteracy for refugee, asylumseeking and migrantwomen" και "VIM – VitalityInterventions for Migrants

 Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα  εδώ.